Julmarknad 2009

Örnsbergs Scoutkår vill tacka alla våra scouter och besökare som återigen gjort Julmarknaden till ett toppenarrangemang. Med ert stöd kan vi göra bra scouting även nästa år. Stort tack!