Anslag till sommarresan

Agneta Rundkvists minnesfond (Stockholms Scoutdistrikt) har beviljat oss 8860 kronor för vår sommarresa The Rose & Thistle Expediton till Storbritannien! Vi tackar för stödet!