Medlemsavgift 2011

Runt årsskiftet nåddes vi av beskedet att Idrottsförvaltningen skulle spara 10 miljoner på föreningstödet i år, som en följd av detta hölls en extra kårstämma i samband med Planeringshelgen i januari där beslut togs om en del förändringar av avgiften Läs mer »