Kårförrådet Stallet

I vårt förråd Stallet har vi mycket av vårt materiel.

Hur man sätter upp en Tentipikåta på ett bra sätt