Avdelningar

Du kan börja i Scouterna samtidigt som andra klass, anledningen till att vi följer skolans indelning är för att man ska kunna vara med samma kompisar i Scouterna som man har i skolan. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Själva scoutverksamheten börjar från 8 år, när barn på ett effektivt sätt kan jobba med scoutmetoden som en helhet.

Alla åldersgrupper skiljer sig naturligtvis från varandra, men för de äldsta, 19-25 år, blir detta extra tydligt. Engagemanget beror på intresse och scoutkåren behöver inte vara den självklara utgångspunkten. Det kan bero på att man flyttar, börjar jobba eller engagerar sig på nationell eller internationell nivå. Många kommer att vara ledare för yngre scouter, men genom en verksamhet med flexibla former får fler möjlighet att utveckla sitt ledarskap och genomföra projekt inom viktiga områden.

Vuxna över 25 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling.

Läs mer om de olika åldersgrupperna, våra avdelningar, lag och patruller i vänstermenyn.