Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför.

När vi har läger, övernattningar och utfärder tillkommer oftast en extra avgift.

Ordinarie medlemsavgift
Spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter betalar 500 kr/termin.

Ledaravgift
Scoutledare och funktionärer betalar 250 kr/termin.
Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.