Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 550 medlemmar. Vår kår har över 300 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 9 avdelningar fördelade på 3 spårar-, 3 upptäckar-, 2 äventyraravdelning, och ett utmanarlag.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutgård Rotundan.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.